Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

 

 

 

 

Aktuella dokument

 

Medlemsansökan

 

Stadgar

 

Avtal om fastighetsanslutning

 

Stormöte 2011-11-24 Referat

 

Projektkarta Gökhem

 

Projektkarta Trävattna

 

Projektkarta Ullene

 

Projektkarta Vilske Kleva

 

Protokoll årsstämma 2012-04-17

 

 

 

 Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

 

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.